top of page
Vector2.png
mac-laptop.png

With Our Big Picture as support

Your digital compass, pinpointing where you stand and charting your future path. Foster meaningful discussions that propel you towards your vision, one step at a time.

See the big picture together

Organizations can be complex. Clearly show how everything connects and work together to reach your most important goals.

Connecting dots.gif
Simple Business Plan ENG.png

Make it easy to contribute

Define your strategy with focus areas and link them to strategic goals. Involve employees in the continuous work with the strategy and make it easy to contribute with reflections, discussions and activities. 

Focus on
Result

Work based on  outcomes and results. Continuously adjust the course based on how reality changes.  Celebrate every step you take together towards the vision. 

Graph.png

Get started for free.
Pay as long as Our Big Picture creates value.

Visa riktningen

Beskriv syftet och den vision ni strävar mot tillsammans. Sätt ord på vad ni ska göra för att ta er till visionen samt vad som är era värderingar.

Ställ er diagnos. Hur ser marknaden ut? Vilka är era unika fördelar. Vilka hot, möjligheter och svagheter. Vad behöver ni göra framåt för att lyckas?

Välj några strategiska områden att fokusera på de kommande 1-3 åren. Och tydliggör dem för era anställda.

Ta fram taktiken tillsammans

För att lyckas med era fokusområden på längre sikt behövs taktiska mål på kortare sikt. Ange dessa och dela med era team och anställda.

Nu när teamen har fått den se hela kartan kan de styra sitt arbete mot strategin. Det är enkelt att koppla arbetsområden och initiativ till mål och att mäta hur det går.

När alla team ser vad andra team gör kan synergier hittas och kraften riktas åt samma håll. Det blir enklare att få ut mer tillsammans och samverka mot målen.

Imac and mobile.png

Följ upp hur det går

Alla företag har vissa nyckeltal som är särksilt viktiga för att se hur företaget går. Ange dem och dela med era anställda. Visualisera historik och låt era anställd följa hur det går löpande.

Vartefter arbetet framskrider, följ upp hur det går. När ni nått en bit på vägen, dela och fira tillsammans.

Allteftersom ni arbetar får ni insikter som ni kan använda för att ta fram en uppdaterad karta. Vad är era styrkor, svagheter, möjligheter och hot? Vad händer i omvärlden. Hur gick de tidigare målen? Fokuserar vi rätt? Vad är nästa steg?

Our Big Picture is available in Swedish and English. The application is designed to be easy to get started with and use.

1200px-Flag_of_the_United_States.svg.png
bottom of page