top of page
Vector2.png
mac-laptop.png

Med Our Big Picture som stöd

Din digitala guide som visar var ni är och vart ni ska. Skapa bra förutsättningar för diskussioner som leder till att ni kan ta er mot visionen. En aktivitet i taget. 

Se helheten tillsammans

Verkligheten i de flesta organisationer är komplex. Synliggör hur allt hänger ihop på ett transparent sätt och samarbeta över hela organisationen för att nå de mål som ni fokuserar på. 

Connecting dots.gif
Simple Business Plan ENG.png

Gör det lätt att bidra

Definiera er strategi med fokusområden och koppla dem mot strategiska mål. Involvera medarbetare i det kontinuerliga arbetet med strategin och gör det enkelt att bidra med reflektioner, diskussioner och aktiviteter. 

Fokusera på
utfall

Arbeta baserat på  utfall och resultat. Justera kontinuerligt kursen utifrån hur verkligheten förändras.  Fira varje steg ni tar tillsammans mot visionen. 

Graph.png

Kom igång utan kostnad.
Betala så länge vi skapar värde.

Visa riktningen

Beskriv syftet och den vision ni strävar mot tillsammans. Sätt ord på vad ni ska göra för att ta er till visionen samt vad som är era värderingar.

Ställ er diagnos. Hur ser marknaden ut? Vilka är era unika fördelar. Vilka hot, möjligheter och svagheter. Vad behöver ni göra framåt för att lyckas?

Välj några strategiska områden att fokusera på de kommande 1-3 åren. Och tydliggör dem för era anställda.

Ta fram taktiken tillsammans

För att lyckas med era fokusområden på längre sikt behövs taktiska mål på kortare sikt. Ange dessa och dela med era team och anställda.

Nu när teamen har fått den se hela kartan kan de styra sitt arbete mot strategin. Det är enkelt att koppla arbetsområden och initiativ till mål och att mäta hur det går.

När alla team ser vad andra team gör kan synergier hittas och kraften riktas åt samma håll. Det blir enklare att få ut mer tillsammans och samverka mot målen.

Imac and mobile.png

Följ upp hur det går

Alla företag har vissa nyckeltal som är särksilt viktiga för att se hur företaget går. Ange dem och dela med era anställda. Visualisera historik och låt era anställd följa hur det går löpande.

Vartefter arbetet framskrider, följ upp hur det går. När ni nått en bit på vägen, dela och fira tillsammans.

Allteftersom ni arbetar får ni insikter som ni kan använda för att ta fram en uppdaterad karta. Vad är era styrkor, svagheter, möjligheter och hot? Vad händer i omvärlden. Hur gick de tidigare målen? Fokuserar vi rätt? Vad är nästa steg?

Our Big Picture finns på svenska och engelska. Tjänsten är utformad för att vara lätt att komma igång med och använda.

1200px-Flag_of_the_United_States.svg.png
bottom of page