top of page

Vad är OKR?Lite om OKR

 • OKR står för Objectives och Key Results

 • Används som ett målstyrningsramverk av företag som vill bli duktigare på att fokusera på resultat och som vill skapa mer engagemang och ägandeskap hos team

 • Ett “Objective” är ett tydligt mål man vill uppnå, utifrån på resultat, utfall eller effekt.

 • En “Key Result” är en indikator som visar hur det går utifrån mätbara resultat. Med andra ord så berättar en key result var vi är idag och vart vi ska.

 • Bland det viktigaste i ramverket är att man följer upp på resultat istället för aktiviteter.

 • Man definierar och följer upp dessa mål och indikatorer med hjälp av tidsintervall, oftast kvartalsvisa perioder.


Vad är nyttan med att använda OKR?

 • Företag som är duktiga på att använda OKR är de företag som framgångsrikt lyckas förverkliga sina inspirerande mål genom att bl.a. fokusera på det som skapar mest värde.

 • Behovet av koordinering, möten och rapporteringar minskas då man följer upp på resultat som visas transparent för hela organisationen.

 • Det finns även stora värden, såsom medarbetarengagemang och effektivitet, när team har tydliga mål i kombination med mandat och resurser för att lyckas med målen.

Hur börjar man?


Eftersom OKR alltid börjar med vad man vill åstadkomma är det viktigt att börja med att definiera vart man ska. Ofta kan en tydlig vision och mission hjälpa att staka ut den riktningen.

 • Därefter definierar man de strategiska målen som krävs för att börja röra sig i visionens riktning

 • Slutligen definierar man indikatorer som tydligt visar var man står idag och som visar om man rör sig i rätt riktning

 • Sen är det att börja göra, reflektera och förbättra. Normalt tar det ett par lärorika iterationer innan det börjar sitta. Så tålamod och att investera tid till reflektion och lärande är viktigt.

Varför kan det vara svårt ibland?

 • För att vi ibland fastnar i definiera mål som aktiviteter. Vi tar ett exempel där en chef i organisationen säger: “Vårt mål är att ringa kalla 100 samtal” istället för att säga “Vårt mål är att få 15 nya kunder inom segment X”. Det förstnämnda är enklare att definiera och följa upp. Men det sistnämnda är det man vill åstadkomma.

 • För att det känns enklare att fördela och koordinera uppgifter. Det är enklare för en chef att säga “Anna: Du ringer dom här 50 prospekten. Pelle: Du tar dom här 50 prospekten. Ni rapporterar till mig varje dag.” än att skapa ett gemensamt mål där vi tillsammans kan utmana antagandet att 100 samtal är det som är effektivast för att lyckas få 15 nya kunder. Genom att utnyttja teamets hela kapacitet så kan man snabbare hitta effektivare sätt att få 15 nya kunder

 • För att vi ibland inte har resultatsiffror tillgängliga. Ibland sitter vi inte på siffrorna som löpande berättar hur många nya kunder vi får. Då gäller det att få tillgång till dem så att vi som team kan agera på resultatet, eller brist på resultat. Det kanske är så att vi trots 40 samtal inte fått en enda kund. Den informationen kan vägleda oss till att hitta bättre och kanske effektivare sätt att få nya kunder.

Var kan jag läsa mer?

Vi rekommenderar varmt Niklas Olssons bok i ämnet för den som vill grotta lite djupare i hur OKR kan hjälpa er organisation. Niklas har även skapat en hemsida som pedagogiskt beskriver OKR som ramverk.

En annan rekommenderad sida är whatmatters.com där OKR evangelisten John Doerr bjuder på väldigt mycket matnyttigt

En referensbok för OKR intresserade är boken “Measure what matters”


Finns det hjälp att få?

Absolut. Responsive Tribes erbjuder verktyg (Our Big Picture), introduktioner, utbildningar och workshops med dig och din organisation.

Ta kontakt med oss och låt oss prata om hur vi kan stötta på bästa sätt.


Per Egnell

+46 761841194
 


86 visningar0 kommentarer

コメント


You might also like

bottom of page