top of page

Från strategi på pappret till verklig implementering.

Koppla mål, team och arbete till er strategi. Gör det lätt för alla att dra åt samma håll. Mät och fira framsteg som ett vinnande lag.

Allt som krävs för att genomföra strategin

Med Our Big Picture får du vad du behöver för att genomföra din strategi. Tydlighet och transparens för alla inblandande - en gemensam karta att navigera efter tillsammans.

Utmaning

Strategi & Taktik

Arbete

1. Beskriv utmaningen

Visionen du vill uppnå, problemen du står inför och vad som håller dig tillbaka från att nå dina mål.

2. Visa strategin & taktiken

Övergripande sätt för att klara hindren i utmaningen. Rikta åtgärder åt ett visst håll men definiera inte exakt vad som ska göras.

3. Arbeta åt samma håll

Sammanhängande initiativ för att genomföra taktiken. Teamens arbete stödjer varandra.

4. Följ upp, fira och anpassa

Håll koll på hur det går för er. Fungerar taktiken eller behöver något justeras? Hur långt har ni kommit? Dela framsteg och fira tillsammans. 

Hur funkar Our Big Picture?

Med Our Big Picture får du alla delar som behövs för att lyckas genomföra strategin med teamet. En gemensam strategisk karta med mål som alla delar, aktiviteter som kan samplaneras och delas mellan team samt nyckeltal att visa och följa upp längs vägen.

Simple ListView ENG.png

Rikta kraften åt samma håll

Visa era team hur allt hänger ihop. Gör det lätt för alla medarbetare att dra åt samma håll.

😩 Utan Our Big Picture

Strategin visas i på kickoff

Mål stannar i Excel-filer

 Svårt att koppla arbete till mål och strategi

 Silos mellan team

 Bristande fokus - medarbetare drar åt olika håll

😊 Med Our Big Picture

 Strategin alltid tillgänglig för alla 

 Mål kopplas alltid till strategin

 Arbete kopplas till målen

 Silo-tänk motverkas

 Team delar samma mål och ser varandras arbete

 Fokus riktas mot strategin och målen

Högt engagemang

Redo att lyfta ditt team?

Prova gratis i 30 dagar

✓ Kom igång snabbt

✓ Testa med ditt team

✓ Webbtjänst och mobilapp

Våra kunder

ProExecutive.png
ABC.png
tielman-small.png
download.png
bottom of page