top of page

OurBigPicture ger överblick, kommunicerar fokus, och visar uppnådda resultat.

Skapa tydligt fokus, koppla mål, team och aktiviteter följ upp mot uppnådda resultat. Skapa överblick och gör det lätt för alla att dra åt samma håll. Mät resultat och fira framsteg som ett vinnande lag.

Allt som krävs för att nå era mål

Med Our Big Picture får du allt vad du behöver för att följa upp mot uppsatta mål. Tydlighet och transparens för alla inblandande - en gemensam visuell karta som skapar
överblick och fokus.

Utmaning

Strategi & Taktik

Arbete

1. Beskriv utmaningen

Vad du vill uppnå, problemen du står inför och vad som håller dig tillbaka från att nå dina mål.

2. Visa mål & taktiken

Beskriv fokus, resultatmål och utmaningar. Rikta åtgärder åt ett rätt håll men definiera inte exakt vad som ska göras.

3. Arbeta åt samma håll

Visa initiativ för att nå uppsatta resultatmål. Genom en gemensam och tydlig överblick skapas också förutsättningar för team samarbete.

4. Följ upp, fira och anpassa

Alla ser hur det går. Fungerar taktiken eller behöver något justeras? Hur långt har ni kommit? Visa framsteg och fira tillsammans.

Hur funkar Our Big Picture?

Med Our Big Picture får du alla delar som behövs för att lyckas genomföra strategin med teamet. En gemensam strategisk karta med mål som alla delar, aktiviteter som kan samplaneras och delas mellan team samt nyckeltal att visa och följa upp längs vägen.

Simple ListView ENG.png

Rikta kraften åt samma håll

Visa era team hur allt hänger ihop. Gör det lätt för alla medarbetare att dra åt samma håll.

😩 Utan Our Big Picture

Strategin visas i på kickoff

Mål stannar i Excel-filer

 Svårt att koppla arbete till mål och strategi

 Silos mellan team

 Bristande fokus - medarbetare drar åt olika håll

😊 Med Our Big Picture

 Strategin alltid tillgänglig för alla 

 Mål kopplas alltid till strategin

 Arbete kopplas till målen

 Silo-tänk motverkas

 Team delar samma mål och ser varandras arbete

 Fokus riktas mot strategin och målen

Högt engagemang

Redo att lyfta ditt team?

Prova gratis i 30 dagar

✓ Kom igång snabbt

✓ Testa med ditt team

✓ Webbtjänst och mobilapp

Våra kunder

ProExecutive.png
ABC.png
tielman-small.png
download.png
bottom of page